1% dla ZHR

W imieniu harcerek i harcerzy, instruktorek i instruktorów Okręgu Lubelskiego ZHR bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku na jednostki z naszego Okręgu.

ZHR jest organizacją wolontariacką, a instruktorzy nie pobierają pensji za swój trud. Państwa wsparcie jest dla nas ogromną pomocą w rozwoju organizacji, dzięki czemu możemy jeszcze skuteczniej wychowywać ludzi pełnych wiary, radości i poczucia odpowiedzialności za Polskę i ludzi dookoła siebie.

Dziękujemy!

 

U2