Dane do darowizny

Informujemy o możliwości przekazania darowizny na jednostki naszego Okręgu. Darowizny tego typu można odpisywać od podatku – link do instrukcji na stronie NGO.pl. Wskazanie konkretnej drużyny, gromady lub hufca sprawi, że będą mogły zagospodarować przekazane pieniądze w sposób najlepiej spełniający ich potrzeby: dofinansowanie wyjazdów harcerkom i harcerzom, których rodziny borykają się z problemami finansowymi, dofinansowanie kursów metodycznych czy instruktorskich, zakup sprzętu.

Jeśli chcą Państwo wesprzeć nas finansowo, zachęcamy do zapoznania się z instrukcją:

Wpłat można dokonywać na konto główne Okręgu Lubelskiego, w tytule wpisując jednostkę, którą chcą Państwo wesprzeć:

  • Rachunek nr 40 1020 1026 0000 1202 0463 5258
  • Właściciel rachunku: ZHR Okręg Lubelski
  • Adres właściciela rachunku: ul. Rynek 13, 20-111 Lublin
  • Tytułem: <darowizna na cele statutowe – pełna nazwa jednostki, np. Darowizna – 13 Lubelska Drużyna Harcerek „Wesołe Pszczółki”>

Składamy wyrazy wdzięczności za okazane wsparcie i liczymy, że będę Państwo mogli z dumą patrzeć na nasz rozwój.