Chorągiew Harcerek

Lubelska Chorągiew Harcerek działa na terenie całego województwa lubelskiego. W jej skład wchodzi 5 hufców wielopoziomowych  oraz 1 związek drużyn, które skupiają 1330 harcerek, zuchenek i wędrowniczek. Działamy na terenie 3 diecezji: zamojsko-lubaczowskiej, siedleckiej oraz lubelskiej.