Chorągiew Harcerzy

Chorągiew harcerzy jest jednostką organizacyjną ZHR, skupiającą wszystkie męskie jednostki organizacyjne działające na terenie Okręgu.

Podstawowym zadaniem chorągwi jest realizacja statutowych celów Związku na terenie okręgu, a w szczególności:
a) kształcenie instruktorów i troska o ich systematyczny rozwój,
b) koordynacja i kontrola pracy hufców i związków drużyn z terenu chorągwi,
c) nadzór nad prowadzeniem obozów letnich i zimowych,
d) aktywne uczestnictwo w pracach Organizacji Harcerzy,
e) integracja środowiska instruktorskiego,
f) współuczestniczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową jednostek organizacyjnych chorągwi.

Do Lubelskiej Chorągwi Harcerzy należy ok. 850 harcerzy i instruktorów, zgrupowanych w pięciu hufcach. Od kwietnia 2018 r. p.o. komendanta chorągwi jest phm. Michał Homenda HR.

Patronem Lubelskiej Chorągwi Harcerzy są Jaworzniacy – Młodociani więźniowie polityczni lat 1944-1956.

Podział terytorialny Chorągwi

Mapa

Najedź na mapę i kliknij interesujący Cię obszar, aby wyświetlić informacje

Mapa
Poleski Hufiec Harcerzy "Świt" Lubelski Hufiec Harcerzy Reduta Lubelski Hufiec Harcerzy Baszta Kraśnicko-Niedrzwicki Hufiec Harcerzy "Leopard" Roztoczański Hufiec Harcerzy "Żywioł"

Poleski Hufiec Harcerzy "Świt"

Poleski Związek Drużyn „Świt"

p.o. hufcowego pwd. Kamil Grabowski HO

mail: grabowski74@gmail.com

tel. 502 843 192

Lubelski Hufiec Harcerzy Reduta

Lubelski Hufiec Harcerzy „Reduta"

hufcowy phm. Jan Chocyk HR

tel. 721 112 852

mail: janischocyk@gmail.com

Lubelski Hufiec Harcerzy Baszta

Lubelski Hufiec Harcerzy „Baszta"

hufcowy: phm Michał Orlik HR

tel. 698 081 990

mail: orzel28@gmail.com

Kraśnicko-Niedrzwicki Hufiec Harcerzy "Leopard"

Kraśnicko-Niedrzwicki Hufiec Harcerzy „Leopard"

hufcowy phm. Piotr Kędziora HR

tel. 728 802 678

mail: kedzior321@gmail.com

Roztoczański Hufiec Harcerzy "Żywioł"

Roztoczański Hufiec Harcerzy „Żywioł"

p.o. hufcowego pwd. Szymon Banach HO

tel. 797 524 449

mail: sbanach4@gmail.com