Chorągiew Harcerzy

Chorągiew harcerzy jest jednostką organizacyjną ZHR, skupiającą wszystkie męskie jednostki organizacyjne działające na terenie Okręgu.

Podstawowym zadaniem chorągwi jest realizacja statutowych celów Związku na terenie okręgu, a w szczególności:
a) kształcenie instruktorów i troska o ich systematyczny rozwój,
b) koordynacja i kontrola pracy hufców i związków drużyn z terenu chorągwi,
c) nadzór nad prowadzeniem obozów letnich i zimowych,
d) aktywne uczestnictwo w pracach Organizacji Harcerzy,
e) integracja środowiska instruktorskiego,
f) współuczestniczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową jednostek organizacyjnych chorągwi.

Do Lubelskiej Chorągwi Harcerzy należy ok. 860 harcerzy i instruktorów, zgrupowanych w pięciu hufcach. Od lutego 2022 r. p.o. komendanta chorągwi jest phm. Maciej Żurek HR.

Patronem Lubelskiej Chorągwi Harcerzy są Jaworzniacy – Młodociani więźniowie polityczni lat 1944-1956.

Podział terytorialny Chorągwi

Mapa

Najedź na mapę i kliknij interesujący Cię obszar, aby wyświetlić informacje

Mapa
Poleski Hufiec Harcerzy "Świt" Lubelski Hufiec Harcerzy "Reduta" Lubelski Hufiec Harcerzy "Baszta" Kraśnicko-Niedrzwicki Hufiec Harcerzy "Leopard" Roztoczański Hufiec Harcerzy "Żywioł"

Poleski Hufiec Harcerzy "Świt"

Poleski Hufiec Harcerzy „Świt"

hufcowy phm. Jakub Pyt HR

mail: [email protected]

tel. 663 063 958

Lubelski Hufiec Harcerzy "Reduta"

Lubelski Hufiec Harcerzy „Reduta"

p.o. hufcowego pwd. Paweł Mazur HO

tel. 537 227 459

mail: [email protected]

Lubelski Hufiec Harcerzy "Baszta"

Lubelski Hufiec Harcerzy „Baszta"

hufcowy phm. Wojciech Kolaszyński HR

tel. 530 938 692

mail: [email protected]

Uwaga! Drużyny i gromady ze środowiska w Jastkowie należą do hufca Reduta!

Kraśnicko-Niedrzwicki Hufiec Harcerzy "Leopard"

Kraśnicko-Niedrzwicki Hufiec Harcerzy „Leopard"

hufcowy phm. Karol Kolasiński HR

tel. 507 703 141

mail: [email protected]

Roztoczański Hufiec Harcerzy "Żywioł"

Roztoczański Hufiec Harcerzy „Żywioł"

hufcowy phm. Karol Wolczyk HR

tel. 724 296 573

mail: [email protected]