HOPR

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest jednostką powołaną 20 listopada 2002 r jako wewnętrzna, wyspecjalizowana służba Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Przygotowuje i szkoli harcerki i harcerzy ZHR do służby medycznej i ratownictwa. Prowadzi kursy pierwszej pomocy, manewry i ćwiczenia ratownicze. Zabezpiecza pracę śródroczną i gromad, drużyn i szczepów ZHR oraz uczestniczy w zewnętrznych służbach i zabezpieczeniach medycznych.

„Celem HOPR jest:

1) Stworzenie członkom ZHR warunków do pełnienia służby w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

2) Zapewnienie zabezpieczenia medycznego członkom ZHR podczas działań programowych oraz uczestnikom przedsięwzięć masowych.

3) Wzrost świadomości i umiejętności członków ZHR i społeczeństwa w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa.

4) Zwiększenie liczby członków ZHR posiadających uprawnienia w zakresie ratownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego.

5) Poprawa bezpieczeństwa medycznego osób przebywających w otoczeniu członków HOPR.

6) Promocja krwiodawstwa, donacji szpiku oraz innych działań promujących zdrowy tryb życia.”

Do HOPR w Okręgu Lubelskim należy ok. 120 osób.

Okręgową komendę HOPR stanowią:

  • koordynator HOPR – pwd. Piotr Dzido HO.

Strona internetowa: http://hopr.zhr.pl/okreg/lubelski/

Facebook: www.facebook.com/LubelskieHOPR/

Kontakt: [email protected]