Zarząd Okręgu i Komisja Rewizyjna

W skład Zarządu Okręgu Lubelskiego na kadencję w latach 2020-2022 wchodzą:

Z racji sprawowanych funkcji również:

Kontakt do Zarządu Okręgu Lubelskiego: okreglubelski@zhr.pl

Członkami Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubelskiego na kadencję 2020-2022 wybrani zostali:

Kontakt do Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubelskiego: