Zarząd Okręgu i Komisja Rewizyjna

W skład Zarządu Okręgu Lubelskiego na kadencję w latach 2023-2025 wchodzą:

Kontakt do Zarządu Okręgu Lubelskiego: [email protected]

Decyzją Zjazdu Okręgu Lubelskiego na kadencję 2023-2025 nie powołano Komisji Rewizyjnej Okręgu.

Zadania KRO wobec Okręgu Lubelskiego realizować będzie Komisja Rewizyjna Związku: [email protected]