Rachunki Bankowe

Od maja 2021 roku następuje zmiana rachunków bankowych Okręgu. Od 1 maja prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na nowe rachunki, zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami podawanymi przez Okręg, Chorągwie lub Hufce.

Skrócona informacja jak dokonywać wpłat znajduje się TUTAJ

Bank PEKAO BP:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE – 51 1020 1026 0000 1102 0466 4209
KONTO GŁÓWNE – 40 1020 1026 0000 1202 0463 5258
CHORĄGIEW HARCEREK – 56 1020 1026 0000 1202 0466 4167
CHORĄGIEW HARCERZY – 68 1020 1026 0000 1702 0466 4191
HUFIEC HARCEREK RZEKA – 51 1020 1026 0000 1402 0466 4159
UBEZPIECZENIE NNW – 68 1020 1026 0000 1402 0466 4241
AL 2023: 64 1020 1026 0000 1102 0466 4266
(koszty pośrednie i przelewy rodziców z obozów bez własnego subkonta)