Składki członkowskie

Składka członkowska w 2024 r. wynosi 25 zł za osobę na miesiąc lub 22 zł za osobę za miesiąc pod warunkiem rozliczania się kwartalnie lub częściej – rocznie z góry, za pół roku z góry itp.

  • część składki na Naczelnictwo: 15,00 zł
  • część składki na Okręg: 10,00 zł (rozliczenia rzadsze niż kwartalnieALBO 7,00 zł (pod warunkiem rozliczania się kwartalnie lub częściej – rocznie z góry, za pół roku z góry itp.).
Liczbę osób od jakiej jednostka odprowadza składkę do jednostki nadrzędnej ustala się dla:

a) drużyny harcerskiej na poziomie 16, drużyny harcerskiej próbnej na poziomie 13,

b) drużyny wędrowniczej na poziomie 8, drużyny wędrowniczej próbnej 5,

c) gromady zuchowej na poziomie 12, gromady zuchowej próbnej na poziomie 9.

d) drużyna lub gromada o mniejszej licznie osób niż wymagana na próbną: od faktycznej liczby osób (POD WARUNKIEM WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z OKRĘGIEM)

Terminy rozliczenia kwartalnego:
  • do 15 marca za miesiące styczeń-marzec
  • do 15 kwietnia za miesiące kwiecień-czerwiec
  • do 1 lipca za miesiące lipiec-wrzesień
  • do 15 października za miesiące październik-grudzień

Warunkiem pojechania na AL24 jest opłacenie składek członkowskich do czerwca 2024 r. Analogicznie warunkiem pojechania na AZ25 jest opłacenie składek członkowskich do grudnia 2024 r.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. wpłata gotówkowa na poczcie.

Składkę można wpłacać poprzez przelew z subkonta drużyny/gromady lub wpłatę gotówkową na poczcie.

Przekaz pocztowy: Składki członkowskie należy wpłacać na nowy rachunek, zgodnie z poniższą instrukcją:

Rachunek nr 51 1020 1026 0000 1102 0466 4209 – NOWY RACHUNEK!!!

Właściciel rachunku: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski

Adres właściciela rachunku: ul. Rynek 13, 20-111 Lublin

Nazwa zleceniodawcy: nazwa drużyny (np. 1 BDHek Ruczaj)

Tytułem: Składki członkowskie za okres …: kod drużyny (np. „Składki członkowskie za okres 1-3.2024: 246-1-1-1“)

Kody drużyn: https://drive.google.com/file/d/1gujm2s0A8sAe39-_WAyJ7JVTZkczUgOM/view?usp=sharing

2. Przelew z subkonta jednostki:
Przelew jednorazowy (zakładka TRANSAKCJE/Nowy/Przelew/Jednorazowy)
Z subkonta drużyny/gromady
Na rachunek: 51 1020 1026 0000 1102 0466 4209,
Nazwa i adres Kontrahenta: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski, Rynek 13, 20-111 Lublin,
NIP: 946-24-79-993
Tytułem: Składki członkowskie za okres …: kod drużyny (np. „Składki członkowskie za okres 1-3.2024: 246-1-1-1“)

Pamiętaj, że NIEDOPUSZCZALNE jest dokonywanie przelewu z konta prywatnego!

Opłacanie składek przez rodziców przelewem możliwe jest WYŁĄCZNIE na subkonto jednostki.

INSTRUKCJA DOKONYWANIA WPŁAT: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrfjAX8AUL-uVL8Iv8Hph7FseH56XIypTC85SJm-WfOoN6YA/viewform


Instrukcja zbierania składek członkowskich