Test po szkoleniu dla komendantów

0%
68

Test po szkoleniu dla komendantów

Test obowiązkowy do wykonania po szkoleniu dla komendantów w Okręgu Lubelskim ZHR.
Do testu możesz podchodzić dowolną liczbę razy.
Test do zaliczenia wymaga osiągnięcia 100%.

1 / 14

Skąd komendant dostaje login i hasło, aby zalogować się na stronie KO w celu zgłoszenia wypoczynku?

2 / 14

Kto musi mieć szkolenie z pierwszej pomocy?

3 / 14

Ile próbnych ewakuacji powinno odbyć się podczas obozu?

4 / 14

Ile ważne jest szkolenie z pierwszej pomocy?

5 / 14

Kto powinien wypełnić ankietę zgłoszeniową przed wyjazdem?

6 / 14

Jaki dokument reguluje jakie są zasady związane z budowaniem latryn na obozie?

7 / 14

W jakiej sytuacji komendant na pewno powinien zawiadomić Okręg?

8 / 14

Ile ważne jest szkolenie dla kwatermistrzów:

9 / 14

Kiedy powinna odbyć się pierwsza próbna ewakuacja?

10 / 14

Czy osoba spoza ZHR może być kierownikiem wypoczynku? 

11 / 14

Ile ważne jest szkolenie dla komendantów:

12 / 14

Ostateczna odpowiedzialność za rozliczenie wyjazdu spoczywa na:

13 / 14

Czy w dużym zgrupowaniu (liczącym 3 podobozy i więcej) komendantem może być osoba spoza ZHR?

14 / 14

Jaki kolor w komunikacie Okręgu oznacza, że wyjazd jest zatwierdzony?

Your score is

The average score is 83%

0%