Ubezpieczenie NNW i OC

Ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) są uczestnicy i kadra wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez Okręg Lubelski ZHR, zarówno w trakcie zbiórek, jak również obozów i zimowisk.

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (OC) jest opłacane przez Naczelnictwo i obowiązuje każdego instruktora i osoby wykonujące pracę wychowawczą na rzecz członków organizacji (również wychowawców na obozach nie będących instruktorami ZHR, pod warunkiem podpisania umowy wolontariackiej).

Polisa NNW Polisa OC
Ubezpieczyciel: Ubezpieczyciel:
Numer polisy: Numer polisy:
Daty krańcowe: Daty krańcowe:
Kwota ubezpieczenia: Kwota ubezpieczenia: