Na co idą składki?

Na podstawie Uchwały Rady Naczelnej ZHR nr 141/1 z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości składek organizacyjnych składka członkowska stała na funkcjonowanie władz naczelnych w 2019 r.wynosi 10 zł na miesiąc.

 

Uśredniony podział składki na wydatki to:

2,2 zł media, czynsze siedziby ZHR, koszty pracowników
1,8 zł programy i działania naczelnictwa ZHR, ubezpieczenie ZHR, audyt, usługi, materiały itp.
2,3 zł działania programowe głównych kwater
2,5 zł działania programowe zespołów, wydziałów ZHR, duszpasterstwa, ośrodka ZHR
0,5 zł działania rady naczelnej, komisji rewizyjnej, sądu harcerskiego
0,7 zł rezerwa

 

Na podstawie Uchwały Zarządu Okręgu Lubelskiego nr 3/12/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości składek organizacyjnych składka członkowska na funkcjonowanie Okręgu w 2019 r. wynosi 4 zł.

 

Uśredniony podział składki na wydatki to:

2,5 zł pensje pracowników
0,25 zł materiały biurowe
0,25 zł usługi pocztowe, bankowe i informatyczne
0,2 zł utrzymanie siedziby ZO
0,1 zł działania KRO, wyżywienie biura
0,7 zł rezerwa na nieprzewidziane wydatki związane z AZ/AL, rezerwa na remont siedziby ZO, rezerwa uwzględniająca nie zbieranie składek w 100%