Komenda Chorągwi

phm. Michał Homenda – p.o. komendata chorągwi. W harcerstwie od 2004 r., najpierw jako zuch, potem jako harcerz, zastępowy i drużynowy w 12 Lubelskiej Drużyny Harcerzy „Bractwo”, były hufcowy Lubelskiego Hufca Harcerzy „Baszta”. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie pracuje w administracji publicznej w sektorze energetycznym. Miłośnik Lublina, filozofii i teologii, januszowy kibic piłki nożnej. Mąż Natalii, ojciec Łucji.

adres e-mail: michal.homenda[at]zhr.pl
nr telefonu: 731-896-549

hm. Piotr Szymankiewicz – referent ds. kształcenia. Przewodniczący Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej działającej przy LHH „Baszta”, LHH „Reduta” oraz PZD „Świt”. Mąż Agaty, ojciec Julii.

adres e-mail: piotr.szymankiewicz[at]zhr.pl
nr telefonu: 504-566-546

hm. Krzysztof Ulrich – referent ds. wędrowników. Harcerz od 1998 roku, pełnił funkcje od zastępowego po komendanta chorągwi. Kilkukrotny komendant kursów instruktorskich „Pajęczarnia”. Obecnie pełni dodatkową małą służbę – przewodniczy chorągwianej Komisji Instruktorskiej. Zdolność do rezygnacji z pierwszoliniowej służby zawdzięcza rodzinie: żonie – Magdzie i dzieciom – Frankowi i Tosi oraz wspólnocie neokatechumenalnej. Pracuje jako programista.

adres e-mail: krzysztof.ulrich[at]zhr.pl
nr telefonu: 793-998-919

phm. Michał Orlik – referent ds. harcerzy.

adres e-mail: m.orlik[at]zhr.pl

pwd. Karol Kolasiński HO – referent ds. zuchów. Harcerz od września 2010 r. Były wódz 6 Kraśnickiej Gromady Zuchów „Wojownicy Gryfiego Rodu”, następnie założyciel 10 Rudnickiej Gromady Zuchów „Strażnicy Zwoju tajemnic”. Obecnie pełni dodatkową małą służbę – jest skarbnikiem w Kraśnicko-Niedrzwickim Hufcu Harcerzy „Leopard”. Student technik dentystycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

adres e-mail: karol.kolasinski[at]zhr.pl
nr telefonu: 517-631-883

Albert Mazurek HR – sekretarz chorągwi. W harcerstwie od 2010 roku, związany z 4 Lubelską Drużyną Harcerzy „Wulkan”. Członek Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubelskiego oraz sekretarz Kapituły Harcerza Orlego działającej przy LHH „Baszta”. Studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim, członek redakcji „Teologii Politycznej”.

adres e-mail: albert.mazurek[at]zhr.pl
nr telefonu: 519-349-995


KONTAKT

Lubelska Chorągiew Harcerzy im. „Jaworzniaków” – młodocianych więźniów politycznych lat 1944-1956

adres e-mail: [email protected]