Referat Harcerek

SKŁAD REFERATU HARCEREK
Referentka Harcerek: phm. Małgorzata Golewska HR

Członkinie referatu:
pwd. Marta Woźniak 
pwd. Marta Wyrodek 

kontakt: [email protected]

JAK DZIAŁA REFERAT?

Organizacja pracy referatu:

  • Organ chorągwi, który wspomaga komendantkę chorągwi w pieczy nad drużynami harcerek/wędrowniczek, gromadami zuchenek, szczególnie w kwestiach metodycznych i organizacyjnych, na szczeblu chorągwi,
  • Działa przy Komendzie Chorągwi, jest organem autonomicznym, nie wynika naturalnie z potrzeb pracy chorągwi, tak jak np. kapituła HR, działa jakby obok, ale ma wspomagać pracę chorągwi,
  • W skład referatu wchodzi zazwyczaj co najmniej jedna osoba z każdego hufca.

Zadania referatu:

  • Wspomaganie drużynowych w organizacji wyjazdów (jeśli ktoś ma problemy z komendantką, jakaś drużyna nie ma z kim jechać),
  • Wiedza o kursach w innych chorągwiach (ścisła współpraca w tym przypadku z SI),
  • Piecza nad przyznawaniem obrzędowych mian drużyn,
  • Pomoc w organizacji kursu metodycznego (ścisła współpraca w tym w tym przypadku z SI),
  • Piecza nad częściami metodycznymi podczas spotkań chorągwi,
  • Zabieranie głosu chorągwi na poziomie OH – udział w spotkaniach wydziałów,
  • Organizacja metodycznych spotkań dla drużynowych/kadr kursów zastępowych.