Instrukcja organizacji i rozliczenia AZ

W przypadku chęci organizacji Akcji Zarobkowej, dowódca jednostki powinien zgłosić się na adres mailowy [email protected] w celu omówienia szczegółów akcji.

Zbiórki spełniające definicje zbiorku publicznej (zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych należy zgłaszać minimum 14 dni przed planowaną zbiórką.

Podstawa prawna: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487/art-4