Lubelska Szkoła Instruktorek „Herbarium”

Skład Lubelskiej Szkoły instruktorek „Herbarium”:

Komendantka SI: hm. Maja Klocek HR

Członkinie SI:

hm. Agnieszkę Ćwieka HR

phm. Agata Kurdziel HR 

phm. Julia Sulej HR 

phm. Weronika Sopel HR

 
Kontakt :

Lubelska Szkoła Instruktorek „Herbarium” prowadzi coroczne szkolenia w zakresie kursów:

  • Kurs Metodyki Harcerek “Dąbrowa”,

  • Kurs Metodyki Zuchowej “Rozarium”,

  • Kurs Przewodniczek “Łąka”

  • Kurs Podharcmistrzyń “Matecznik”,

Odbywają się one zarówno śródrocznie jak i w trybie wakacyjnym, w zależności od potrzeb. Zespół Si pracuje nad polem do rozwoju instruktorek, poszerzała swój zakres działań do organizacji KKK, warsztatów, oraz innych aktywności wspomagających kształcenie w Chorągwi.

 

Wymagania dla kandydatek na kursy