Kapituła Harcerki Rzeczypospolitej

Skład Kapituły Harcerki Rzeczypospolitej

Przewodnicząca: phm. Aleksandra Sokół HR

Skład lubelski:

 1. phm. Aleksandra Sokół HR
 2. hm. Katarzyna Kańczugowska HR
 3. hm. Karolina Poniatowska-Lipska HR
 4. phm. Anna Gontarz HR
 5. hm. Zuzanna Kędziora HR
 6. phm. Agata Hahaj-Siembida HR
 7. phm. Joanna Stasiak HR
 8. phm. Izabela Oleszczuk HR

Skład warszawski:

 1. hm. Monika Kobus HR
 2. phm. Joanna Sabiniarz HR
 3. phm. Aleksandra Sokół HR

 

ZASADY ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia na kapitułę HR dokonuje kandydatka przesyłając w terminie adekwatnym
do terminu Kapituły na adres e-mail: [email protected] wiadomość z podaniem
celu spotkania, proponowanego miejsca (Lublin/Warszawa) oraz:

 • w przypadku zgłoszenia na OTWARCIE PRÓBY – uzupełnioną kartę stopnia
  HR
 • w przypadku zgłoszenia na KONSULTACJE W TRAKCIE REALIZACJI – opis
  sytuacji, przedmiot konsultacji, ew. materiały. W przypadku potrzeby
  KONSULTACJI Kapituła każdorazowo indywidualnie, adekwatnie do sytuacji i
  potrzeb podejmuje decyzję, czy konieczne jest spotkanie z osobą
  zdobywającą stopień, czy tylko z opiekunką, czy wystarczające będą
  konsultacje mailowe.
 • w przypadku zgłoszenia na ZAMKNIĘCIE PRÓBY – sprawozdanie z realizacji
  wraz z załącznikami
 
NAJBLIŻSZE TERMINY

25.10.2022 (wtorek, godziny wieczorne) – Lublin
19.11.2022 (sobota) – Lublin
13.12.2022 (wtorek) – Lublin
13.01.2023 (piątek, godziny wieczorne – Lublin 

Jeśli będzie duże zainteresowanie, będziemy myśleć nad zwiększeniem częstotliwości spotkań.
Spotkania w Warszawie ustalane są z konkretnymi chętnymi po dokonaniu przez nie zgłoszenia.

Zgłoszenia – minimum 7 dni przed terminem kapituły przesyłane na maila: [email protected]
Im wcześniej zostanie dokonane zgłoszenie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będzie miejsce i uda nam się znaleźć idealną godzinę spotkania.
 
Do pobrania: