Kapituła Harcerki Rzeczypospolitej

Skład Kapituły Harcerki Rzeczypospolitej

Przewodnicząca: hm. Katarzyna Kańczugowska HR

Członkinie:

hm. Monika Kobus HR

hm. Karolina Poniatowska – Lipska HR

hm. Paulina Bator HR

phm. Anna Gontarz HR

phm. Zuzanna Kędziora HR

phm. Katarzyna Szarafińska-Grabowska HR

pwd. Zofia Kasprzak HR

pwd. Aleksanda Kołodyńska HR

pwd. Anna Mazur HR

 

ZASADY ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia na kapitułę HR dokonuje kandydatka przesyłając w terminie adekwatnym do terminu Kapituły na adres e-mail: katarzyna.kanczugowska@zhr.pl wiadomość z podaniem celu spotkania, proponowanego miejsca (Lublin/Warszawa) oraz:

 

  • w przypadku zgłoszenia na OTWARCIE PRÓBY – uzupełnioną kartę stopnia HR

  • w przypadku zgłoszenia na KONSULTACJE W TRAKCIE REALIZACJI – opis sytuacji, przedmiot konsultacji, ew. materiały. W przypadku potrzeby KONSULTACJI Kapituła każdorazowo indywidualnie, adekwatnie do sytuacji i potrzeb podejmuje decyzję, czy konieczne jest spotkanie z osobą zdobywającą stopień, czy tylko z opiekunką, czy wystarczające będą konsultacje mailowe.

  • w przypadku zgłoszenia na ZAMKNIĘCIE PRÓBY – sprawozdanie z realizacji wraz z załącznikami

 
NAJBLIŻSZE TERMINY
23 października (piątek) – Lublin
6 listopada (piątek) – Lublin
21 listopada (sobota) – Warszawa
4 lub 5 grudnia (piątek lub sobota) – Lublin
 
Zgłoszenia – 7 dni przed terminem kapituły przesyłane ma maila: katarzyna.kanczugowska@zhr.pl
 
Do pobrania: