Kapituła Harcerki Rzeczypospolitej

Skład Kapituły Harcerki Rzeczypospolitej

Przewodnicząca: phm. Aleksandra Kołodyńska HR

Skład lubelski:

 1. phm. Aleksandra Kołodyńska HR
 2. hm. Katarzyna Kańczugowska HR
 3. hm. Karolina Poniatowska-Lipska HR
 4. phm. Anna Gontarz HR
 5. phm. Zuzanna Kędziora HR
 6. pwd. Anna Zaborska HR
 7. phm. Agata Hahaj-Siembida HR
 8. phm. Joanna Stasiak HR
 9. phm. Izabela Oleszczuk HR
 10. phm. Katarzyna Szarafińska-Grabowska HR

Skład warszawski:

 1. hm. Monika Kobus HR
 2. phm. Joanna Sabiniarz HR
 3. phm. Aleksandra Kołodyńska HR
 4. pwd. Beata Pyt HR
 5. hm. Katarzyna Kańczugowska HR

 

ZASADY ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia na kapitułę HR dokonuje kandydatka przesyłając w terminie adekwatnym do terminu Kapituły na adres e-mail: anna.gontarz@zhr.pl wiadomość z podaniem celu spotkania, proponowanego miejsca (Lublin/Warszawa) oraz:

 •  w przypadku zgłoszenia na OTWARCIE PRÓBY – uzupełnioną kartę stopnia HR
 • w przypadku zgłoszenia na KONSULTACJE W TRAKCIE REALIZACJI – opis sytuacji, przedmiot konsultacji, ew. materiały. W przypadku potrzeby KONSULTACJI Kapituła każdorazowo indywidualnie, adekwatnie do sytuacji i potrzeb podejmuje decyzję, czy konieczne jest spotkanie z osobą zdobywającą stopień, czy tylko z opiekunką, czy wystarczające będą konsultacje mailowe.

 • w przypadku zgłoszenia na ZAMKNIĘCIE PRÓBY – sprawozdanie z realizacji wraz z załącznikami

 
NAJBLIŻSZE TERMINY
23 października (sobota, godziny poranne) – Lublin
27 listopada (sobota) – Lublin
22 stycznia (sobota) – Lublin
 
Jeśli będzie duże zainteresowanie, dodamy także termin w grudniu.
Spotkania w Warszawie ustalane są z konkretnymi chętnymi po dokonaniu przez nie zgłoszenia.
 
Zgłoszenia – minimum 7 dni przed terminem kapituły przesyłane ma maila: anna.gontarz@zhr.pl
Im wcześniej zostanie dokonane zgłoszenie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będzie miejsce i uda nam się znaleźć idealną godzinę spotkania.
 
Do pobrania: