Jak wejść do Siedziby Okręgu?

Krok 1 – wejście na klatkę schodową. 

  • Kod do wejścia do klatki schodowej znajdziesz tutaj

Krok 2 – wejście z klatki schodowej do Siedziby.

Aby wejść z klatki schodowej do do Siedziby:

  1. Pobierz aplikację Nuki Smart Lock (w Google Play lub App Store). 
  2. Uzyskaj kod zaproszenia od pracownika okręgu.
  3. W aplikacji wprowadź kod zaproszenia. 
  4. Naciśnij przycisk na środku, a potem przyśnij “Odblokuj”. 

Krok 3 – wejście z korytarzyka do głównego pomieszczenia.

  • Aby wejść z korytarzyka do głównego pomieszczenia, przejedź palcem po powierzchni klamki. Gdy wyświetlą się cyfry, wpisz kod, który znajdziesz tutaj.

Możesz również uzyskać dostęp na odcisk palca – w tym celu skontaktuj się z pracownikiem okręgu.