Wszystko o kadrze obozu/kolonii

 • Kto może być komendantem zgrupowania, komendantem podobozu oraz wychowawcą?

Obóz samodzielny Małe zgrupowanie –2 podobozy (Podobóz może składać się z jednej drużyny lub 35 osób maksymalnie) Duże zgrupowania –3 podobozy i więcej (Podobóz może składać się z jednej drużyny lub 35 osób maksymalnie)
Komendant obozu: 1.  Phm.Dopuszczamy:

2. Pwd, który był już komendantem podobozu.

3. Harcerz starszy lub członek KPH pod warunkiem, że:

a)       ma zgodę komendanta chorągwi na pełnienie tej funkcji,

b)       na obozie jest również instruktor ZHR, który czuwa nad programem.

1.   Phm.Dopuszczamy:

2. Pwd, który był już komendantem podobozu.

3. Harcerz starszy lub członek KPH pod warunkiem, że:

a)       ma zgodę komendanta chorągwi na pełnienie tej funkcji ,

b)       w każdym podobozie jest również instruktor ZHR, który czuwa nad programem.

1.      Phm.Dopuszczamy:

2.      Pwd, który był już komendantem podobozu.

Komendant podobozu: Instruktor ZHR Instruktor ZHR
Wychowawca: 1.     Instruktor ZHR.2.    Przyboczny.

3.    Harcerz lub członek KPH, który jest związany ze środowiskiem (wymagana zgoda komendanta chorągwi).

Kwatermistrz: 1.    Przyboczny.2.    Pełnoletni harcerz lub członek KPH, który jest związany ze środowiskiem (wymagana zgoda komendanta chorągwi).

Komendantem zgrupowania może być osoba, która posiada 3 letni staż wychowawczy (21 lat) i ukończyła kurs kierowników lub zdobyła stopień phm. W razie wątpliwości czy ktoś może być komendantem należy napisać na adres [email protected].

 • Warunki do pełnienia funkcji na obozie/kolonii

Poniższa tabela przedstawia dokumenty, które należy zdobyć, oraz szkolenia, które należy odbyć, aby pełnić funkcję na obozie.

Komendant zgrupowania Wychowawca Kwatermistrz
Dokumenty
 • Dokument potwierdzający uprawnienia do bycia kierownikiem (kurs kierownik, stopień phm, czynny nauczyciel)
 • Zaświadczenie o niekaralności (KRK)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji,
 • Podpisaną deklarację sprawie ochrony życia i zdrowia dziecka.
 • Dokument potwierdzający uprawnienia do bycia wychowawcą (kurs wychowawców, stopień pwd, czynny nauczyciel)
 • Zaświadczenie o niekaralności (KRK)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji
 • Podpisaną deklarację sprawie ochrony życia i zdrowia dziecka
 • Podpisany zakres czynności wychowawcy.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji.
Szkolenia
 • Szkolenie z pierwszej pomocy (HOPR lub inne równoważne, odbyte w przeciągu ostatnich 3 lat)
 • Szkolenie dla komendantów (odbyte w roku harcerskim 2021/2022)
 • Szkolenie z pierwszej pomocy (HOPR lub inne równoważne, odbyte w przeciągu ostatnich 3 lat)
 • Szkolenie dla kwatermistrzów (odbyte w roku harcerskim 2021/2022)

Funkcję kwatermistrza można łączyć z funkcją wychowawcy.

Więcej szczegółów dotyczących dokumentów znajdziecie w zakładce „Jak zatwierdzić obóz?

Kadra obozu/kolonii ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniach, poniżej są linki do zgłoszeń. Uzupełniają również osoby, u których nie minął rok od szkoleń (prosimy zaznaczyć opcję “Mam ważne szkolenie”).

Terminy szkoleń:
1) dla komendantów (szkolenie online):

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o uzupełnienie ankiety zgłoszeniowej do  roku. 

2) dla kwatermistrzów (szkolenie online):

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o uzupełnienie ankiety zgłoszeniowej do roku.

3) z pierwszej pomocy (szkolenie stacjonarne w grupach 15-osobowych):

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o uzupełnienie ankiety zgłoszeniowej do roku. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

 • Zwolnienie z obowiązku szkoleń komendantów zgrupowań i kwatermistrzów

W przypadku komendantów zgrupowań oraz kwatermistrzów, którzy:

 • chociaż raz odbyli już dane szkolenie oraz
 • pełnili dotąd funkcję komendanta podobozu, komendanta zgrupowania lub kwatermistrza obozu/kolonii/zimowiska co najmniej 4 razy,

istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku odbycia szkolenia dla komendantów lub kwatermistrzów.

Decyzję każdorazowo podejmuje Koordynator Akcji, biorąc pod uwagę kryteria takie jak: rzetelność przy organizacji poprzednich obozów i zimowisk, terminowość rozliczeń, przerwa od ostatniego pełnienia funkcji na obozie/kolonii/zimowisku, uwagi komendantów chorągwi, mandaty sanepidu/kuratorium, uwagi Komisji Rewizyjnej itp.

W celu uzyskania zwolnienia należy napisać wiadomość na adres [email protected] ze wskazaniem, kiedy pełniło się funkcję i na którym obozie oraz kiedy odbyło się ostatni raz dane szkolenie.