Komenda Chorągwi

SKŁAD KOMENDY CHORĄGWI 

Komendantka Chorągwi – hm. Aleksandra Woźniak HR

Wicekomendantka Chorągwi – hm. Paulina Bator HR

Wicekomendantka Chorągwi – hm. Zuzanna Kędziora HR

Referentka ds. harcerek – phm. Katarzyna Błaszczak HR

Referentka ds. zuchenek – phm. Anna Odyniec HR

Referentka ds. wędrowniczek – hm. Sylwia Oleszczuk HR

Przewodnicząca Komisji Instruktorskiej – hm. Justyna Kańczugowska HR

Przewodnicząca Kapituły Harcerki Rzeczypospolitej – hm. Katarzyna Kańczugowska HR

Komendantka Szkoły Instruktorek – hm. Maja Klocek HR

Sekretarz Chorągwi – phm. Julia Sulej HR

kontakt: harcerki.lublin@zhr.pl