Komenda Chorągwi

SKŁAD KOMENDY CHORĄGWI 

Komendantka Chorągwi – hm. Anna Pietryga HR

Wicekomendantka Chorągwi – phm. Weronika Sopel HR

Wicekomendantka Chorągwi – phm. Sabina Hawryło HR

Wicekomendantka Chorągwi – phm. Sylwia Syroka HR

Referentka ds. harcerek – phm. Sabina Hawryło HR

Referentka ds. zuchenek – phm. Agnieszka Michałowska HR

Referentka ds. wędrowniczek – phm. Sylwia Gałązka HR

Przewodnicząca Komisji Instruktorskiej – hm. Sylwia Warda HR

Przewodnicząca Kapituły Harcerki Rzeczypospolitej – phm. Aleksandra Kołodyńska HR

Komendantka Szkoły Instruktorek – hm. Maja Klocek HR

Sekretarz Chorągwi – phm. Sabina Hawryło HR

kontakt: [email protected]