Komenda Chorągwi

SKŁAD KOMENDY CHORĄGWI 

Komendantka Chorągwi – hm. Weronika Sopel HR ([email protected])

Wicekomendantka Chorągwi/Skarbnik Chorągwi – phm. Sylwia Widz HR ([email protected])

Wicekomendantka Chorągwi – phm. Sylwia Syroka HR ([email protected])

Wicekomendantka Chorągwi/Przewodnicząca Kapituły Harcerki Rzeczypospolitej – phm. Aleksandra Sokół HR ([email protected])

Wicekomendantka Chorągwi/Referentka ds. zuchenek – phm. Agnieszka Michałowska HR ([email protected])

Referentka ds. harcerek – phm. Małgorzata Golewska HR ([email protected])

Referentka ds. wędrowniczek/Sekretarz Chorągwi – phm. Hanna Kołodyńska HR ([email protected])

Referentka ds. wychowania religijnego – phm. Agata Hahaj-Siembida HR (a[email protected])

Przewodnicząca Komisji Instruktorskiej – hm. Zuzanna Kędziora HR ([email protected])

Komendantka Szkoły Instruktorek – phm. Julia Skwarek HR ([email protected])

 

kontakt: [email protected]