Zasady

  1. Każdego użytkownika Siedziby obowiązuje Prawo Harcerskie ZHR.
  2. Siedziba jest przeznaczona do użytku na cele harcerskie i nieharcerskie przez Zarząd Okręgu, instruktorów, drużynowych oraz wędrowników ZHR.
  3. Z Siedziby mogą korzystać również inne osoby, przy obecności i na odpowiedzialność:

a). instruktora lub

b). wędrownika ZHR, przy czym wędrownik musi mieć min. 16 lat i może wprowadzić max. 2 takie osoby.

  1. Rezerwację Siedziby na dany termin można złożyć na stronie https://lubelskie.zhr.pl/jak-zarezerwowac-termin-w-siedzibie-okregu/. Rezerwację można złożyć tylko przy wykorzystaniu maila służbowego (w domenie @zhr.pl).
  2. Instruktor nie może rezerwować Siedziby, jeśli nie ma opłaconych składek instruktorskich. Drużynowy i wędrownik nie mogą rezerwować Siedziby, jeśli ich drużyny nie opłaciły składek członkowskich do Okręgu.
  3. Pierwszeństwo rezerwacji Siedziby mają wydarzenia harcerskie. Jeżeli rezerwacja na dany termin została złożona na wydarzenie harcerskie do 2 tygodni przed tym wydarzeniem, rezerwacja na wydarzenie nieharcerskie złożona na ten termin podlega usunięciu.
  4. Korzystający z Siedziby Okręgu mogą korzystać z kawy, herbaty i innych dostępnych produktów. Mile widziane jest dorzucenie grosza do puszki na uzupełnianie zapasów.
  5. Po korzystaniu z Siedziby każdy zobowiązany jest do posprzątania po sobie, w szczególności do umycia naczyń, z których korzystał.
  6. Za nieporządek pozostawiony w Siedzibie odpowiada osoba, która jako ostatnia opuściła Siedzibę. W przypadku, w którym po przyjściu do siedziby zastano nieporządek, należy poinformować o tym Pracownika Okręgu (SMS na numer 881 525 727).
  7. W każdy poniedziałek Pracownik Okręgu jest uprawniony do wyrzucenia wszystkiego, co znajduje się w lodówce.