Przekazanie uprawnień do jednostki

Placeholder treści, tutaj instrukcja, co i jak powinno się robić