Wszystko o kadrze zimowiska

 • Kto może być komendantem zimowiska, komendantem podzimowiska oraz wychowawcą?

  Zimowisko samodzielne Małe zgrupowanie –

 

2 podzimowiska

Duże zgrupowania –

 

3 podzimowiska i więcej

Komendant zimowiska: 1.  Phm.

 

Dopuszczamy:

2. Pwd, który był już komendantem podzimowiska.

3. Harcerz starszy lub członek KPH pod warunkiem, że:

a)       ma zgodę komendanta chorągwi na pełnienie tej funkcji,

b)       na zimowisku jest również instruktor ZHR, który czuwa nad programem.

1.   Phm.

 

Dopuszczamy:

2. Pwd, który był już komendantem podzimowiska.

3. Harcerz starszy lub członek KPH pod warunkiem, że:

a)       ma zgodę komendanta chorągwi na pełnienie tej funkcji ,

b)       w każdym podzimowisku jest również instruktor ZHR, który czuwa nad programem.

1.      Phm.

 

Dopuszczamy:

2.      Pwd, który był już komendantem podzimowiska.

Komendant podzimowiska:   Instruktor ZHR Instruktor ZHR
Wychowawca: 1.     Instruktor ZHR.

 

2.    Przyboczny.

3.    Harcerz lub członek KPH, który jest związany ze środowiskiem (wymagana zgoda komendanta chorągwi).

Kwatermistrz:

1.     Harcerz pełnoletni po kursie kwatermistrzowskim

2.     Dla samodzielnych zimowisk do 20 uczestników (jeden wychowawca) kwatermistrzem może być jednocześnie komendant tej akcji.

 

 • Warunki do pełnienia funkcji na zimowisku

Poniższa tabela przedstawia dokumenty, które należy zdobyć, oraz szkolenia, które należy odbyć, aby pełnić funkcję na zimowisku.

 

  Komendant zgrupowania Wychowawca Kwatermistrz
Dokumenty
 • Dokument potwierdzający uprawnienia do bycia kierownikiem (kurs kierownik, stopień phm, czynny nauczyciel)
 • Zaświadczenie o niekaralności (KRK)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji,
 • Podpisaną deklarację sprawie ochrony życia i zdrowia dziecka.
 • Dokument potwierdzający uprawnienia do bycia wychowawcą (kurs wychowawców, stopień pwd, czynny nauczyciel)
 • Zaświadczenie o niekaralności (KRK)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji
 • Podpisaną deklarację sprawie ochrony życia i zdrowia dziecka
 • Podpisany zakres czynności wychowawcy.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji.
Szkolenia
 • Szkolenie z pierwszej pomocy (HOPR lub inne równoważne, odbyte w przeciągu ostatnich 3 lat)
 • Szkolenie dla komendantów (odbyte w roku harcerskim 2019/2020)
 • Szkolenie z pierwszej pomocy (HOPR lub inne równoważne, odbyte w przeciągu ostatnich 3 lat)
 • Szkolenie dla kwatermistrzów (odbyte w roku harcerskim 2019/2020)

Funkcję kwatermistrza można łączyć z funkcją wychowawcy.

Więcej szczegółów dotyczących dokumentów znajdziecie w zakładce „Jak zatwierdzić zimowisko?

 

Kadra zimowiska ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniach.

Szkolenie dla komendantów: 

 • 21.11.2022 w godzinach 19:00-20:30
 • 19.12.2022 w godzinach 19:00-20:30

Szkolenie dla kwatermistrzów:

 • 26.11.2022 w godzinach 10:00-14:00
 • 09.12.2022 w godzinach 18:00-22:00

Szkolenie z pierwszej pomocy:

 • 04.12.2022 w godzinach 10:00-14:00 (stacjonarnie)
 • 18.12.2022 w godzinach 08:00-12:00 (stacjonarnie)

Jeśli ktoś chce się zgłosić, a nie zrobił tego w ankiecie zgłoszeniowej zimowiska, prosimy o kontakt na [email protected]

 

 • Zwolnienie z obowiązku szkoleń komendantów zgrupowań i kwatermistrzów

 

W przypadku komendantów zgrupowań oraz kwatermistrzów, którzy:

 • chociaż raz odbyli już dane szkolenie oraz
 • pełnili dotąd funkcję komendanta podobozu, komendanta zgrupowania lub kwatermistrza obozu/kolonii/zimowiska co najmniej 4 razy,

istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku odbycia szkolenia dla komendantów lub kwatermistrzów.

Decyzję każdorazowo podejmuje Koordynator Akcji, biorąc pod uwagę kryteria takie jak: rzetelność przy organizacji poprzednich obozów i zimowisk, terminowość rozliczeń, przerwa od ostatniego pełnienia funkcji na obozie/kolonii/zimowisku, uwagi komendantów chorągwi, mandaty sanepidu/kuratorium, uwagi Komisji Rewizyjnej itp.

W celu uzyskania zwolnienia należy napisać wiadomość na adres [email protected] ze wskazaniem, kiedy pełniło się funkcję i na którym obozie/zimowisku oraz kiedy odbyło się ostatni raz dane szkolenie.